Kaygı Bozukluğu Nedir? 


Kaygı, diğer tüm duygular gibi, beynimizin stres durumuna ve tehlike ile karşılaşıldığında bizi uyaran ve tepki vermemizi sağlayan normal bir duygudur. Günlük hayatta hepimiz kuşkusuz problemlerle karşılaşır kaygılanır ve problem çözmeye yönelik adımlar atarız. Bunlar; sınava girmeden önce, işte iken vermeniz gereken bir karar durumunda, sevdiklerimizin kaybında karşımıza çıkan olağan bir duygudur. Korku ile genelde karıştırılır ancak korkunun genelde bir nesnesi var iken kaygının somut anlamda bir nesnesi yoktur.

Genel anlamda kaygı, günlük yaşamın bir parçasıdır ve hayatta kalmamızı sağlayan en güçlü duygulardan biridir. Ancak bu kaygı sizi evdeki sorumluluklarınızı gerçekleştirmekten alıkoyuyor ise, okula devam edemiyorsanız, o çok sevdiğiniz insanlarla konuşmaktan çekiniyorsanız, sevdiğiniz aktivitelere katılmaktan çekiniyorsanız, bu noktada bazı şeyleri daha derin düşünme zamanı gelmiş demektir. Burada açık bir şekilde, yoğun olumsuz düşüncelerin sonucu işlev ve uyum problemleri yaşanıyor demektir.  

Kaygı Bozukluğu Çeşitleri Nelerdir? 


Yaygın kaygı bozukluğu 


Sürekli, aşırı ve durumla bağlantısı olmayan uyum bozucu düşünceleri içerir ve kişi sürekli bir endişe, kaygı ya da endişe halindedir. Bu durum yaygın kaygı ya da endişe bozukluğuna sebep olmaktadır. Bu sebeple çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde kaygı bozukluğu erken fark edilerek tedavi yöntemleri başlatılmalıdır.

Panik Bozukluk 


Aşırı terleme, titreme, ani ve yoğun boğulma hissiyle beraber sanki kalp krizi geçiriyormuş hissi yaratan bir durum. Bu ataklar şeklinde devam eder ortalama 15-20 dakika kadar sürer ve zirveye ulaşır. Bu ataklar herhangi bir yerde ve zamanda gerçekleşebilir. Ergenlerde kaygı bozukluğu türü olan sınav kaygısı ile belirti gösterebilir.

Özel-Spesifik Fobiler 


Yükseklik ya da uçuş korkusu bunlara örnek verilebilir. Herhangi bir durum ya da objeye karşı geliştirilmiş yoğun olumsuz düşüncelerle şekillenir. Yetişkinlerde kaygı bozukluğuna sebep olan kaygı ve endişe bozukluğu çeşitlerindendir.

Agorafobiler 


Herhangi bir yere veya mekana girildiğinde, bulunduğu yerden çıkamayacağına ve kendisine yardım edilemeyeceğine yaşanan kaygı ve endişe durumudur. Bunlar uçak, metro veya herhangi bir kalabalık ortamdan uzak durma davranışı ile kendisini sürdürür.  Bu durum agorafobi türü kaygı ve endişe bozukluğuna sebep olmaktadır.

Sosyal Kaygı Bozukluğu


Diğer insanlar tarafından olumsuz yargılanacaklarını ,utandırılacaklarını düşünerek ve yoğun bir kaygı eşliğinde sosyal ortamlardan, görüşmelerden ve insanlardan kaçınmak uzak durmak şeklinde kendini gösterir. Bu durum sosyal fobi denilen sosyal kaygı bozukluğuna sebep olmaktadır. Bu tür kaygı ve endişe bozukluğu çocuklarda kaygı bozukluğu yaratabilmekte olduğu gibi yetişkin ve ergenlerde de kaygı bozukluğuna sebep olabilir.

Kaygı Bozukluğu Çeşitleri Nelerdir

Kaygı Bozukluğu Belirti ve Nedenleri Nelerdir? 


Temel semptomlar; yaşanan yoğun/aşırı korku ve kaygı durumudur. Bu durum kişiyi günlük yaşamından alıkoyar. Bu durumda kişiler nefes almakta zorlanabilir, uykuya dalmakta ve konsantre olmakta güçlük çekebilirler.

Genetik Faktör 


Diğer tüm psikiyatrik rahatsızlıklarda olduğu gibi, ailenizde  ve yakın çevrede daha önce bu tanıyı almış kişiler varsa, risk faktörü çerçevesinde değerlendirilebiliriz. Genetik olarak yatkın kişilerde kaygı ve endişe bozukluğu yaşanmaktadır.

Biyo-kimyasal faktör 


Özellikle erken dönem yaşantılarımızdan kaynaklı, beynin korku ve kaygıyı yöneten bölgeleri az gelişmiş ya da hasar görmüş olabilir. Biyo-kimyasal faktörler endişe bozukluğuna sebep olabilmektedir.

Çevresel Stres 


Bizi çevreleyen ortamda yaşadığımız günlük stresler. Bunlar aile hayatımız iş ortamımız sosyal çevremizde yaşadığımız, bizi zorlayan ve kaygıya sürükleyen yaşantılar olabilir. Çevresel stres bireylerin kaygı ve endişe bozukluğu yaşamalarına sebep olabilir.

Kaygı Bozukluğu Belirtileri Nelerdir

Kaygı Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 


Kaygı bozuklukları tedavisinde bilinen ve geçerli olarak tek bir yöntem yoktur. Genellikle kişinin içinde yaşadığı çevreye göre, yaşadığı kaygı ve endişenin yoğunluğuna  ve günlük yaşamını ne kadar etkilediği gibi konulara bakılır.  Kaygı bozukluğu terapisi gibi yöntemlere başvurulabilir. Modern çağda insan artık sadece biyolojik psikolojik veya sosyal bir varlık olarak değil bir bütün halinde biyo-psiko-sosyo-kültürel bir varlık olarak ele alınır.  Dolayısıyla eğer yoğun korku ve kaygı yaşadığınızı düşünüyor ve günlük yaşamdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken zorluk yaşıyorsanız öncelikle bir psikologla görüşmelisiniz. Yönlendirme ve değerlendirme sonrası ilaçla tedavi ya da psikoterapi gibi yöntemler için uzmanlar karar verip uygulayacakları tedaviyi sizinle paylaşacaklardır.

Kaygı Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir